4 Boyutlu Sistem

Eğitimde 4.Boyut Nedir?

Yayınevimiz, 4 Boyutlu Ölçme-Değerlendirme Sistemi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek eğitim dünyamıza yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Eğitimde 1. Boyut

1B

Bu düzeydeki testlerde, soruların çözümü için gerekli bilgiler sorunun üzerinde verilmektedir.

Bu Testlerin amacı; önceden öğrenilen bilgilerin hatırlatılması ve soru çözümünde kullanılarak kavranmasıdır

Hatırlama - Anlama

Eğitimde Hatırlama-Anlama

Hatırlama: Önceden öğrenilen bir bilgiyi uzun süreli bellekten geri çağırmaktır.

Anlama: Sözlü, yazılı ve grafik iletişimi içeren öğretici mesajlardan anlam çıkarmak, fikir ve kavramları açıklamaktır.

Eğitimde 2. Boyut

2B

Bu düzeydeki testlerde öğrenilen bilgilerin uygulanılanması ve pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Bu testlerin amacı; öğrencinin bilgi düzeyini ölçmektir.

Uygulama

Eğitimde Uygulama

Uygulama: Bir yöntemi/işlemi verilen bir durumda uygulamak ve bilgiyi yeni durumda kullanmaktır.

Eğitimde 3. Boyut

3B

Bu düzeydeki testlerde öğrenilen bilgilerin kullanılarak daha üst düzey bilişsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, bilgiler arasındaki anlam ilişkisinin keşfedilmesi hedeflenmektedir.

Bu testlerin amacı; öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmektir.

Çözümleme

Eğitimde Çözümleme

Çözümleme: Konuyu bileşenlerine ya da parçalarına ayırarak parçaların birbiriyle ve bütünün genel yapısı veya amacıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu belirlemektir.

Eğitimde 4. Boyut

4B

Bu düzeydeki testlerde, “Tam Öğrenme“nin gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetlenmesi hedeflenmektedir.

Bu testlerin amacı; öğrencilerin bilgiyi kullanması ve kendi özgün düşünceleriyle bağımsız sorular oluşturmasıdır.

Değerlendirme - Özgün Düşünme

Eğitimde Değerlendirme - Özgün Düşünme

Değerlendirme: Bir duruşu ya da kararı yargılamak, kriter ve standartlara dayalı olarak karara varmaktır.

Özgün Düşünme: Parçaları kullanarak yeni bir ürün ya da fikir oluşturmaktır.