4 Boyutlu Sistem

Eğitimde 4.Boyut Nedir?

Yayınevimiz, 4 Boyutlu Ölçme-Değerlendirme Sistemi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek eğitim dünyamıza yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Eğitimde 1.Boyut

1B

Bu düzeydeki testlerde, soruların çözümü için gerekli bilgiler sorunun üzerinde verilmektedir.

Bu Testlerin amacı; önceden öğrenilen bilgilerin hatırlatılması ve soru çözümünde kullanılarak kavranmasıdır

Eğitimde 2.Boyut

2B

Bu düzeydeki testlerde öğrenilen bilgilerin uygulanılanması ve pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Bu testlerin amacı; öğrencinin bilgi düzeyini ölçmektir.

Eğitimde 3.Boyut

3B

Bu düzeydeki testlerde öğrenilen bilgilerin kullanılarak daha üst düzey bilişsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, bilgiler arasındaki anlam ilişkisinin keşfedilmesi hedeflenmektedir.

Bu testlerin amacı; öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmektir.

Eğitimde 4.Boyut

4B

Bu düzeydeki testlerde, “Tam Öğrenme“nin gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetlenmesi hedeflenmektedir.

Bu testlerin amacı; öğrencilerin bilgiyi kullanması ve kendi özgün düşünceleriyle bağımsız sorular oluşturmasıdır.